Sporgsmal fra Kompendium i Almen Histologi

Posted by
Question Answer
Hvilken v?vsgruppe tilhorer bindev?v? Stottev?vene.
Hvad karakteriserer denne v?vsgruppe? V?vene bestar af celler adskilt af intercellularsubstans, der igen bestar af homogen grundsubstans og trade.
Hvad forstas ved en histiogen bindev?vscelle? En celle, der er udviklet fra en mesenchymcelle.
N?vn nogle af de hisiogene bindev?vsceller. Reiculumceller, fibrocyter, fedtceller( adipocytter)
Hvilke to stoffer danner mastcellen? Den danner heparin og histamin.
N?vn nogle karakteristiske tr?k i plasmacellens lysmikroskopiske udseende. Excentrisk kerne, radi?rt ordnet kromatin, lys zone foran kernen, skarpt afgr?nset basofilt cytoplasma.
Hvilken funktion har plasmacellen? Den danner antistoffer (immunoglobuliner).
Fra hvilken celletype stammer makrofagerne? Fra monocyter i blodet
Hvilke tradtyper forekommer i bindev?v? Retikulintrade, kollagene trade, elastiske trade.
Hvilke bindev?vsceller danner trade? Reticumlumceller: retikuluntrade; fibrcyter: retikulintrade, kollagene og elastiske trade.
Hvilke cellertyper forekommer i retikul?rt bindev?v? Reticulumceller.
Af hvilken bindev?vstype bestaer sener? formet bindev?v.
Hvilke cellettyper forekommer i formet bindev?v? fibrocyter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *